Huisregels

Huisregels

Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels moeten direct worden opgevolgd. Met klachten kunt u zich richten tot de bedrijfsleiding.
Bij overtreding van de huis- en gedragsregels, mogen onze medewerkers u uit DownTown verwijderen. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.

 • • Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk.
  In het gebouw hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen. Deze videobeelden worden aan derden getoond in geval van diefstal, ongeregeldheden of ongevallen.

 

 • • U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie slechts binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan in DownTown eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.

 

 • • Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee worden genomen. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.

 

 • • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.

 

 • • Gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn dient u in te leveren bij een van de medewerkers.

 

 • • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.

 

 • • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.

 

 • • Elke vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden.

 

 • • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd.

 

 • • Toiletruimten zijn alléén bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

 

 • • De toegang in DownTown kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.

 

 • • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.

 

 • • Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en de toegang voortaan ontzegd.